Panoptix™ "visu redzošais" sonārs

Panoptix "visu redzošais" sonārs atšķiras no tām ierīcēm, kuras līdz šim izmantojāt uz ūdens. Tas dod jums iespēju skatīt visu ap jūsu laivu notiekošo reāllaikā 3 dimensiju attēlā. Turklāt mēs piedāvājam Panoptix LiveScope tieši skenējošu sonāru — šī brīža labāko piedāvāto sonāra tehnoloģiju. Neatkarīgi no tā vai dodaties ceļojumā vai makšķerēt, Panoptix būs pieejami Forward un Down konfigurācijā ar stiprinājuma veidiem, kas atbilst jūsu laivas vajadzībām.

LiveScope Forward View

LiveScope Forward

LiveScope Forward ir aizraujošs rīks izlūkošanai un makšķerēšanai, pirms iemetat ēsmu. Tā paredz iespēju skatīt aktuālus, sīki detalizētus attēlus, kuri atspoguļo vidi un ap jūsu laivu esošās zivis pat līdz 60 metru attālumam — arī tad, kad laiva stāv. Gan režīms LiveScope Forward, gan LiveScope Down iekļauti vienā devējā un pieejami gan paneļa, gan laivas elektromotora stiprinājumam.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

iCast Logo NMEA Award Logo

LiveScope Forward View

LiveScope Down

Varat skatīt aktuālus, sīki detalizētus attēlus, kuri atspoguļo vidi un ap jūsu laivu esošās zivis pat līdz 60 metru attālumam— arī tad, kad laiva stāv. Gan režīms LiveScope Down, gan LiveScope Forward iekļauti vienā devējā un pieejami gan paneļa stiprinājumā, gan stiprinājumā caur laivas korpusu.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

iCast Logo NMEA Award Logo

LiveScope Perspective View

Perspective Mode

Perspektīvs skats seklos ūdeņos. Aplūkojiet sonāra reāllaikā no augšas uzņemtu attēlu, kas atspoguļo teritoriju laivas priekšā līdz pat 60 metru attālumam. Pievienojiet perspektīvā skatījuma stiprinājumu savam laivas elektromotoram un regulējiet devēju uz skatu LiveScope Forward, LiveScope Down un Perspective.

Uzzināt vairāk

LiveVü Forward

Iepazīstiet dzīvāku videoierakstu, kurā redzamas ap laivu peldošās zivis, kas tuvojas un attālinās no laivas. Vērojiet savu ēsmu un kā zivis reaģē uz to, lai noķertu savu lielo lomu.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

RealVü 3D Forward

Skenē teritoriju laivas priekšā, veidojot uz priekšu vērstu 3D skatu, kurā redzama gultne, tās struktūra un zivis. Iespējams pārvaldīt to, cik ātri priekšā esošā teritorija tiek skenēta, lai iegūtu vairāk vai mazāk detalizētu attēlu un atvieglotu iespēju noteikt, kur patiesībā ir zivis.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

FrontVü

Lai palīdzētu izvairīties no sadursmes ar ūdenī esošiem objektiem, FrontVü piedāvā skatu uz priekšu, kurā redzami zemūdens šķēršļi 90 metru diapazonā, kad tuvojaties tiem reāllaikā.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

LiveVü Down

Nodrošina kustības attēlus reāllaikā zem laivas. Izmantojot LiveVü Down, redzēsiet sīkās ēsmas zivis un lielās zivis, kas peld ap laivu, nosakot to attālumu pa kreisi vai pa labi, kā arī dziļumu.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

RealVü 3D Historical

Nodrošina dažādus sonāra datus. Skatot datus zināsiet, kad laiva pārvietojas, lai redzētu visu ūdens slāņu vēsturi — no gultnes līdz virsmai — un ūdenī esošās zivis. Gultnes kontūras un zivis redzamas dzīvās krāsās trīsdimensiju attēlā.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

RealVü 3D Down

Digitāli skenē teritoriju zem laivas no priekšpuses līdz aizmugurei, no viena sāna līdz otram. Pilnīgs zem laivas esošās teritorijas 3D skats, kurā redzamas gan kontūru izmaiņas, gan zivis un struktūra, pat ja laiva stāv uz vietas.

Uzzināt vairāk Ar Panoptix saderīgi produkti

Ar Panoptix saderīgi produkti

Panoptix All-Seeing Sonar Panoptix LiveScope System Panoptix LiveScope LVS12
GPSMAP® 8400/8600 sērija
GPSMAP 702/902/1202 Plus sērija
GPSMAP 7400/7600 sērija
GPSMAP 1202/1202xsv Touch sērija
GPSMAP 1002/1202 sērija
GPSMAP 702/902 sērija
GPSMAP 701/800/1000 sērija*
GPSMAP 8000 sērijas karšu ploteri*
ECHOMAP™ UHD 70/90 sērijas karšu plotera/sonāra ierīce
ECHOMAP Ultra sērijas karšu plotera/sonāra ierīce
ECHOMAP Plus 70cv/70sv/90sv sērijas karšu plotera/sonāra ierīce
ECHOMAP CHIRP 70CV/70SV/90SV SĒRIJAS KARŠU PLOTERA/SONĀRA IERĪCE

*Nav saderīgs ar Panoptix PS22